DynastyDynasty - Kokousasiathttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 2017-2021 16.12.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192178-1.HTMTarkastuslautakunta 2017-2021 16.12.2019 / PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTAPÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTAhttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192178-2.HTMTarkastuslautakunta 2017-2021 16.12.2019 / VASTINEET VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEENVASTINEET VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEENhttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192178-5.HTMTarkastuslautakunta 2017-2021 16.12.2019 / KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA KYMSOTELTAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA KYMSOTELTAhttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192178-4.HTMTarkastuslautakunta 2017-2021 16.12.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAPÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTAhttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192178-3.HTMTarkastuslautakunta 2017-2021 16.12.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192178-7.HTMTarkastuslautakunta 2017-2021 16.12.2019 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192178-6.HTMValvontajaosto 11.12.2019 / POIKKEAMISLUPA JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUPOIKKEAMISLUPA JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUhttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192172-7.HTMValvontajaosto 11.12.2019 / POIKKEAMISLUPAPOIKKEAMISLUPAhttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192172-6.HTMValvontajaosto 11.12.2019 / VALVONTAJAOKSEN KOKOUKSET V. 2020VALVONTAJAOKSEN KOKOUKSET V. 2020http://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192172-5.HTMValvontajaosto 11.12.2019 / RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT LUVATRAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT LUVAThttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192172-4.HTMValvontajaosto 11.12.2019 / TIEDOKSI-ASIATTIEDOKSI-ASIAThttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192172-3.HTMValvontajaosto 11.12.2019 / PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINENPÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINENhttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192172-2.HTMValvontajaosto 11.12.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192172-1.HTMValvontajaosto 11.12.2019 / POIKKEAMISLUPAPOIKKEAMISLUPAhttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192172-8.HTMNuorisovaltuusto 10.12.2019 / KOKOUKSEN PÄÄTÖSKOKOUKSEN PÄÄTÖShttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192177-9.HTMNuorisovaltuusto 10.12.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192177-7.HTMNuorisovaltuusto 10.12.2019 / SEURAAVA KOKOUSSEURAAVA KOKOUShttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192177-8.HTMNuorisovaltuusto 10.12.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192177-2.HTMNuorisovaltuusto 10.12.2019 / KOKOUKSEN AVAUSKOKOUKSEN AVAUShttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192177-1.HTMNuorisovaltuusto 10.12.2019 / PÖYTÄKIRJANTARKASTAJATPÖYTÄKIRJANTARKASTAJAThttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192177-3.HTMNuorisovaltuusto 10.12.2019 / ILMOITUSASIATILMOITUSASIAThttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192177-4.HTMNuorisovaltuusto 10.12.2019 / TERVEISET KUNNANVALTUUSTON JA LAUTAKUNTIEN KOKOUKSISTATERVEISET KUNNANVALTUUSTON JA LAUTAKUNTIEN KOKOUKSISTAhttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192177-5.HTMNuorisovaltuusto 10.12.2019 / NUORISOVALTUUSTON TÄYDENNYSVAALITNUORISOVALTUUSTON TÄYDENNYSVAALIThttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192177-6.HTMElinkeinotoimikunta 10.12.2019 / YRITTÄJIEN AJANKOHTAISET ASIATYRITTÄJIEN AJANKOHTAISET ASIAThttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192173-4.HTMElinkeinotoimikunta 10.12.2019 / KUNTAMARKKINOINTI 2019 JA 2020KUNTAMARKKINOINTI 2019 JA 2020http://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192173-3.HTMElinkeinotoimikunta 10.12.2019 / PYHTÄÄN AJANKOHTAISET ASIAT JA ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTUMINENPYHTÄÄN AJANKOHTAISET ASIAT JA ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTUMINENhttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192173-2.HTMElinkeinotoimikunta 10.12.2019 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192173-1.HTMElinkeinotoimikunta 10.12.2019 / CURSOR OY:N AJANKOHTAISET ASIATCURSOR OY:N AJANKOHTAISET ASIAThttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192173-5.HTMElinkeinotoimikunta 10.12.2019 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://pyhtaa01.oncloudos.com:80/kokous/20192173-6.HTM